Atestatai

MONTAVIMO DARBAI
Atestato Nr.7011
Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.

PROJEKTAVIMO DARBAI
Atestato Nr.5240
Suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo darbus.
Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 10 kV įtampos).
Projektavimo darbų sritys: elektrotechnikos, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų - valdymo ir automatizacijos.
Atestato Nr.17564
Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;susisiekimo komunikacijos; kiti inžinieriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos.
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.
Atestato Nr.27305
Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas
Statinių grupės: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos statinius).
Projekto dalys: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Atestato Nr.27382
Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas
Statinių grupės: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos statinius).
Projekto dalys: apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų).
Specialieji statybos darbai: procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas,